Загальні положення

Діяльність компанії в Україні провадиться в межах українського законодавства.

Законодавчі акти, які регулюють діяльність компанії в Україні:

Крім того, діяльність компанії регулюється актуальними підзаконними актами і положеннями.

Cама компанія в своїй діяльності керується принципами людяності, моралі і шанобливого ставлення до творчості музикантів, авторів та співавторів, інших працівників індустрії.

 

 

Користувачам, власникам закладів

 

Зверніть увагу, якщо ваш заклад сплачує абонентську плату за користування сервісом, це не звільняє від сплати авторської винагороди (роялті) за використання музики в закладах (при умові публічного виконання) а також від сплати збору за суміжні права.

 

Музичний сервіс Adelagio може брати з користувачів плату виключно за роботу музичних редакторів та технічне забезпечення роботи самого сервісу, при цьому сама сплачує обов'язкове роялті. Згідно українського законодавства (аналогічно зі світовим), якщо ваш заклад здійснює публічне виконання (в комерційних або не в комерційних цілях), він повинен сплачувати авторську винагороду.

 

Виключення можуть становити музичні твори надані у т. зв. вільне користування (під ліцензіями Creative Commons або схожими), а також музичні твори, щодо яких є безпосередній дозвіл автора на використання вашим закладом. Більш детальну інформацію щодо трактувань ліцензій на вільне поширення об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ), а також будь яких інших документів, що можуть звільняти від сплати роялті ви можете отримати в акредитованих організаціях колективного управління авторськими правами.

 

Звільнення від сплати роялті можливе також за умови приватного прослуховування музики, та використання сервісу в колі сім'ї.

 

Компанія не надає юридичних консультацій, та консультацій з питань авторських та суміжних прав.